Politikalarımız

Politikalarımız

Politikalarımız
Politikalarımız
Politikalarımız

Çevre ve Enerji Politikası

 • Ulusal ve Uluslararası Enerji / Çevre yasalarına ve mevzuatına uymak

 • Üretim sürecinin en başından itibaren kirliliği önlemek için her ürün ve prosesin çevresel etkilerini kontrol altına almak

 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması

 • Ucaslar, çevresel etkileri en aza indirmek için uygulanabilir alternatif enerji kaynaklarını kullanmayı hedeflemektedir

 • Yeni yatırım süreçlerinde çevresel/enerji faktörlerini dikkate almak

 • Enerji performansını sürekli iyileştirmek

 • Enerji ve çevre verimliliği eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası (ISO 14001 standardına uygundur)

 • Türk ve Uluslararası kural ve düzenlemelere uymak.

 • İş sağlığı ve güvenliği sistemimizin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi.

 • Farkındalığı artırmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi.

 • Yaralanmalara ve meslek hastalıklarına yol açabilecek olası tehlikeleri analiz etmek ve tüm çalışanların katılımı ile riski mümkün olduğunca en aza indirecek ve ortadan kaldıracak adımları atmak.

 • Müşterilerimizin belirlediği iş sağlığı ve güvenliği taleplerini karşılamak,

 • İş sağlığı ve güvenliği politikası Şeffaflığı.

 • Enerji tüketimi, israf azalması ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılması.

 • Tedarikçi seçimi, çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği politikalarının dikkate alınmasına dayanmaktadır.

 • İş ve üretim süreçlerinde mümkün olduğunca geri dönüştürülebilir malzeme ve teknolojileri kullanırken çevreye dikkat edilmesi.

Üç Aslar’da Kalite Politikası:

•    Havacılık, Sivil sektör, Otomotiv sanayi kara ve hava taşıtları için müşterilerinin belirlediği istekleri ve yürürlükteki yasal şartları sağlayacak uygun ürünler üretip, zamanında teslim ederek, müşteri memnuniyeti sağlamak.

•    Kaynak ihtiyaçlarını belirlemek ve bunları temin edip etkin olarak kullanmak,

•    İnsan sağlığı ve çevre konusunda duyarlı olmak,

•    Çalışan memnuniyetini ve gelişimlerini sağlamak

•    Tüm çalışanlarda kalite bilincinin oluşmasını yerleşmesini sağlamak

•    Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi ve ilk defada doğru üretim prensibi ile verimliliği arttırmak.

 

int(200)